NPH_2293

Při úvodním setkání se zabýváme podrobnou vstupní logopedickou diagnostikou, na kterou navazujeme s vhodně zvolenou terapií. Ta je vedena komplexně, se zaměřením na individuální potřeby pacienta. Následně doporučujeme každodenní pokračování v předaných materiálech. Úzce spolupracujeme s rodinou pacienta. Intenzita terapií je individuální s ohledem na aktuální možnosti pacienta. 

Klinická praxe ukazuje, že pacienti s náhle vzniklým neurologickým onemocněním, nejsou schopni dojíždět do ambulance klinického logopeda, v důsledku narušené hybnosti. Taktéž vnímáme nedostatek klinických logopedů specializujících se primárně na dospělé pacienty. Proto zajišťujeme logopedickou péči v jejich přirozeném prostředí domova, kde se mohou zároveň cítit příjemněji a pohodlněji než v nemocničním prostředí.