NPH_2293

Při úvodním setkání se zabývám podrobnou vstupní logopedickou diagnostikou, na kterou navazuji s vhodně zvolenou terapií. Ta je vedena komplexně, se zaměřením na individuální potřeby pacienta. Následně doporučuji každodenní pokračování v předaných materiálech. Úzce spolupracuji s rodinou pacienta. Intenzita terapií je individuální s ohledem na aktuální možnosti pacienta.