NPH_2182-2

Logopedie domů byla založena v roce 2016 Mgr. et Mgr. Petrou Sedláčkovou. Vzhledem k vysokému zájmu o domácí péči, výraznému nárustu pacientů a celkové vytíženosti, poskytují nyní logopedickou péči primárně Mgr. Marie Jurenová a Bc. Pavla Duranová. Zkušené logopedky, na které se můžete, v případě Vašeho zájmu, obracet.

Poskytují komplexní logopedickou péči dospělým pacientům se získaným neurologickým onemocněním  (po cévní mozkové příhodě, úrazu hlavy, mozkovém nádoru, mozkové intoxikaci a neurodegenerativním onemocnění).

Primárně pracují s pacienty s neurogenními poruchami komunikace (s afázií, dysartrií, kognitivně-komunikační poruchou řeči) a polykání (dysfagií) v jejich domácím prostředí.